Прва женска задруга „Ртањске домаћице“

Валакоње, Општина Бољевац

Е-пошта: office@rtanjskedomacice.rs

Адреса пријема поште:
Прва женска задруга „Ртањске домаћице“
Светосавска 15
19730 Бољевац
Србија

Душанка Јевтић, директорка Задруге; +381604602959
Андријана Предић, заменица директорке Задруге; +381600363006
Зорица Масловарић, председница Скупштине задругара; +381644497154

Пословни подаци:
Матични број: 21338338
ПИБ: 110331951
Текући динарски рачун: 200-2921300101931-62 Поштанска штедионица, а.д. Београд

The first women´s cooperative "Rtanj housewives"

Valakonje, Boljevac, Serbia

Email: office@rtanjskedomacice.rs

Postal address:
Prva ženska zadruga „Rtanjske domaćice“
Svetosavska 15
19730 Boljevac
Serbia

Dušanka Jevtić: +381604602959
Andrijana Predić: +381600363006
Zorica Maslovarić: +381644497154